LỊCH KINH TẾ – ECONOMICS CALENDER

Lịch Kinh Tế theo Thời Gian Thực được cung cấp bởi Investing.com Việt Nam

Ngày họp thường kỳ năm 2023 của Cục dựu trữ liên bang Mỹ: Lãi xuất của Mỹ trong năm 2023 mới nhất

 

 LẦN NGÀY MỨC LÃI SUẤT TĂNG/ GIẢM
1 31/1 – 1/2 4,5 – 4,75 TĂNG 0,25
2 21/3 – 22/3 4,75 – 5 TĂNG 0,25
3 2/5 – 3/5 5 – 5,,25 TĂNG 0,25
4 13/6 – 14/6 5 -5,25 GIỮ NGUYÊN
5 25/7 – 26/7    
6 19/9 – 20/9    
7 31/10 – 1/11    
8 12/12 – 13/12    
       

Lãi suất của Mỹ tăng 10 lần từ 2022 - 2023
Lãi suất của Mỹ tăng 10 lần từ 2022 – 2023
Scroll to Top