BẢNG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Khi giao dịch trên thị trường Forex nói chung và giao dịch vàng nói riêng việc tính toán khối lượng giao dịch dựa trên khoảng dừng lỗ (stop_loss) là một công đoạn vô cùng quan trọng của việc quản trị rủi ro.

Hãy luôn luôn thực hiện điều này trước khi thực hiện bất kỳ một lệnh giao dịch nào và nhận thức được rằng tất cả các lệnh dù đẹp đến đâu đều có khả năng thua lỗ.

Việc quản trị rủi ro là điều kiện bắt buộc của một nhà giao dịch nếu bạn muốn sống sót trên thị trường và trở thành một trader chuyên nghiệp.

Scroll to Top